SEKRETESSPOLICY

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Yrkesutbildningen Certifierad Inredare Sverige är ansvarig för behandling av de personuppgifter som kunden lämnar till oss och informationen behandlas enligt gällande datalagstiftning.

Kunden är införstådd med att Yrkesutbildningen Certifierad Inredare och samarbetspartners behandlar personuppgifter om kunden för att kunna leverera produkten och administrera beställningen som kunden har samtyckt till. Kunden är införstådd med och samtycker till att Yrkesutbildningen Certifierad Inredare behandlar uppgifter om kunden för informations- eller direktreklamändamål. Kunden kan när som helst skriftligen återkalla detta samtycke genom att maila Yrkesutbildningen Certifierad Inredare på info@certifieradinredare.se. Kunden kan skriftligen begära att en gång per år få information om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

a) För att kunna hantera beställningar och köp

 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

Leverans av en beställd/köpt produkt (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).

Identifikation och ålderskontroll

Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.

Adresskontroll mot externa källor, t.ex. SPAR, Klarna eller liknande

Hantering av reklamations- och garantiärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

Betalinformation (t.ex. kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)

Betalningsformation

Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

Orderinformation

Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar)

Din korrespondens

Laglig grund:

– Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

 

Lagringstid

– Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

 

 

b) För att kunna administrera medlemskap och ”Mitt konto”

 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 

Ge behörighet att logga in

Säkerställa identitet och ålder

Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter

Möjligheten för dig att följa dina köp och betalningshistorik

 

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

Användarnamn och lösenord

Orderhistorik

Betalningsinformation

Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Laglig grund:

– Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera dina medlemssidor i enlighet med medlemsvillkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig.

 

Lagringstid

– Tills att du avslutar ditt konto. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 36 månader raderar vi ditt konto och tillhörande information, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett köp.

 

 

 

c) För att kunna hantera kundtjänstärenden

 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 

Kommunikation och besvarande av frågor till kundtjänst via telefon, mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)

Identifiering

Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

Användaruppgifter för Mitt konto (endast medlemmar)

Din korrespondens

Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Tekniska uppgifter om din utrustning

Användaruppgifter för Mitt konto

 

 

Laglig grund:

– Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

Lagringstid

– Uppgifterna behandlas till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 12 månader därefter i syfte att kunna ge bättre kundservice vid eventuellt förnyat ärende.

 

 

 

d) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 

Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar, spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som förenklar din köpupplevelse.

Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder.

Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event

 

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 

Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

Ålder

Bostadsort

Uppgifter om genomförda köp

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

 

 

Laglig grund:

 

Fullgörande av avtal för kunder med Mitt konto

Intresseavvägning för mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplatser

 

 

Lagringstid

 

För fullgörande av avtal: Tills att du avslutar ditt konto.

För intresseavvägning: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål i denna integritetspolicy.

 

 

 

COOKIES

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

 

Cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

 

Yrkesutbildningen Certifierad Inredare använder två sorters cookies för att få statistik om användandet av webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelse, utveckla webbplatsen och hålla ordning på bl.a inloggning och kundkorg. Yrkesutbildningen Certifierad Inredare använder Sessioncookie samt varaktig cookie.

 

Sessioncookie

Kakan lagras tillfälligt i datorn så länge besökaren är inne på webbplatsen och försvinner så fort besökaren lämnar webbplatsen.

 

Varaktig cookie

Kakan lagras i datorn tills den tas bort. Vid återkommande besök till vår webbplats känner vår webbplats igen dig och webbplatsen anpassas efter ditt besök.

 

Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Vill du inte tillåta cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsare. Observera att du behöver samtycka till cookies på Yrkesutbildningen Certifierad Inredares hemsida för att alla funktioner ska fungera fullt ut.

 

Du kan du läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida.

 

Pixel

Vi använder även pixlar för att ge dig som kund den bästa kundupplevelsen på vår hemsida.

Öppettider

8-17 vardagar
Mail besvaras så fort som möjligt även utöver oridinarie öppettider.

E-post

Telefon

0708-23 08 14

Organisationsnummer

559300-5761

Länkar

Sociala medier

Betallösning